Kayrak Zeytin Tarihçesi

Zeytin barışın ve umudun sembolü olmuştur.Tarih boyunca değişik kültürlerde, zeytin barışın ve umudun sembolü olmuştur.Bazılarınca zeytin ağacı ve meyvesi kutsal kabul edilmiştir.Bu sebepledir ki ; insanın ilgisini çok az şey zeytin kadar çekebilmiştir.

Geçmişi günümüzden onbin yıl öncesine dayanan zeytin,yunanlı sporculardan ,azizlere ilk hekimlereden döneminin her sınıfına mensup insanlarına kadar,hatta eski tarihin tanrı ve tanrıçaları tarafından kutsal kabul edilerek ,bir çok efsaneninde kaynağı olmuştur.Asurluların ve Babillerin mezopotamyada yarattığı dönemin refah seviyesi yüksek medeniyetleri zeytin ile özdeşleşmiştir.Zeytinin endüstrileşmesi ve ticarileşmesi ise en az beşbin yıl öncesine uzandığı düşünülmektedir. Urlada yapılan kazılarda tarihin bilinen en eski liman şehrinin yanısıra,zeytinin yağı için işlendiği en eski düzeneklerde bulunmuştur ve tarih m.ö.üçbin yıllarını işaret etmektedir.

Helenistik devirde zeytin kutsal sayılır,zeytin kesen ise ölüm cezası ile cezalandırılırdı.Ticaretin en eski ,bereketli ve zenginlik sembolü olan zeytin,yetiştirene ticaretini yapana ve tüketene tarih boyunca hep prestij ve imtiyaz kazandırmıştır.

Ticaret ve teknoloji geliştikçe zeytin Avustralya,Güney afrika,Çin ve Amerika kıtasının her yerine yayılmış, günümüzde o bölgelerin uygun iklim koşullarında yetiştirilmesi ve ticareti tüm hızıyla yapılmaktadır.